Hersenschudding

Een hersenschudding is een licht gestoorde hersenwerking die als gevolg van direct of indirect op de schedel inwerkend mechanisch geweld ontstaat. Deze vorm van licht traumatisch hersenletsel dat als gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd (bijvoorbeeld bij een val, vechtpartij of auto-ongeluk) ontstaat, zorgt ervoor dat de hersenen korte tijd door elkaar ‘geschud’ worden: vandaar de naam hersenschudding.

De patiënt kan zich van het ongeluk dat de hersenschudding veroorzaakte en de periode kort daarvoor niks herinneren. Het komt ook vaak voor dat de patiënt zich niet kan herinneren wat er vlak na het ongeluk gebeurd is. Wanneer dit laatste het geval is, spreken we van zogenaamde posttraumatische amnesie ofwel PTA.Deze vorm van geheugenverlies kan enige tijd aanhouden. De duur van het bewustzijnsverlies en de PTA hangt af van de ernst van de hersenschudding maar over het algemeen spreken we van een bewustzijnsverlies van 15 minuten en posttraumatische amnesie van maximaal een uur. Ook hebben mensen met een hersenschudding vaak last van slaperigheid, misselijkheid, hoofdpijn, onscherp zien en moeten zij soms braken. De symptomen kunnen in de eerste 24 uur na het ongeluk optreden.

De hersenen zelf lopen bij een hersenschudding geen zichtbaar waarneembaar letsel of langdurige beschadiging op, maar in sommige gevallen (tot 10% van alle gevallen) komt een lichte kneuzing of kleine bloeding voor. Bij minder dan 1% van de patiënten kan een ernstige bloeding optreden wanneer bloedvaten in de buurt van een schedelbreuk beschadigd raken. Een dergelijke bloeding kan tot een zwelling in de hersenen lijden. Aangezien zo’n zwelling niet met het blote oog waar te nemen is en heel geleidelijk kan ontstaan, is het belangrijk om de patiënt de eerste 24 uur na het ongeluk goed in de gaten te houden. Hiertoe dient men het zogenaamde wekadvies in acht te nemen. De patiënt dient de eerste dag van de hersenschudding om de één à twee uur wakker gemaakt te worden, zowel overdag als ’s nachts. Wanneer de patiënt bij het wekken normaal reageert, hoeft u verder geen actie te ondernemen. Reageert de patiënt echter vreemd of anders dan normaal het geval is, dan is het zaak dat de patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis opgenomen wordt.Wanneer de patiënt erge last heeft van bijvoorbeeld hoofdpijn, mag er uitsluitend paracetamol gebruikt worden om deze pijn te bestrijden. Paracetamol heeft namelijk, in tegenstelling tot veel andere pijnstillers, niet de eigenschap dat het het bloed langzamer laat stollen. Zou u andere pijnstillers dan paracetamol gebruiken, dan loopt u het risico dat een eventuele bloeding langer aanhoudt.

Bedrust

afbeelding van een hersenschuddingOm van een hersenschudding te herstellen, wordt – in tegenstelling tot vroeger – tegenwoordig het advies gegeven om gematigd bedrust te houden. Volledige bedrust zoals deze vroeger werd voorgeschreven aan patiënten met een hersenschudding, te weten zes weken volledige bedrust, is namelijk onnodig en kan zelfs nadelig zijn voor het herstel van de patiënt. Aangeraden wordt dan ook om de bedrust geleidelijk af te bouwen en langzaamaan weer (een deel van) de dagelijkse activiteiten op te pakken. Hierbij is het zaak dat u goed naar uw lichaam luistert en ervoor zorgt dat u niks forceert.